HVO7

Waarom zou ik HVO7 gebruiken?

De energiesector staat wereldwijd voor de grootste uitdaging ooit. Op dit moment werken Europese lidstaten aan de implementatie van RED II (Renewable Energy Directive), nieuwe klimaatdoelen
die voor de periode van 2022 tot 2030 zullen gelden. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de stijgende jaarlijkse bij mengverplichting voor de transportsector, en de specifieke grondstoffen die mogen worden gebruikt voor het vervaardigen van biobrandstoffen. Het doel van de Europese Commissie is om in 2050 het eerste klimaat neutrale continent in de wereld te zijn. Dat betekent dat we in 2030 55% CO2 moeten reduceren. Dat moet ook nog vertaald worden naar nationale regelgeving. Transport loopt daarin achter. De mobiliteitssector moet dus echt gaan versnellen het komende decennium. Je kunt daarbij niet zonder hernieuwbare brandstoffen. De urgentie wordt alleen maar groter.

HVO7 zorgt voor een reductie van circa 6% CO2-uitstoot en is een volgende stap in de transitie naar duurzamere brandstoffen zonder dat daarvoor extra aanpassingen nodig of vereist zijn aan bestaande dieselmotoren en infrastructuur.

Wat is HVO7?

HVO7 is een brandstof bestaande uit 93% fossiele diesel en 7% HVO en mag gebruikt worden in iedere dieselmotor waarvoor de EN590 goedkeuring geldt, waardoor er geen extra operationele aanpassingen nodig of vereist zijn aan bestaande dieselmotoren en infrastructuur.

Wat zijn de voordelen van HVO7?
Door het gebruik van HVO7 vermindert u een CO₂-uitstoot van circa 6% en tegelijkertijd maakt u gebruik van de uitstekende producteigenschappen van HVO. Met het gebruik van HVO7 laat u zien dat duurzaamheid onderdeel is van uw bedrijfsfilosofie. Met HVO7 kunt u inspelen op de strengere wet- en regelgeving op het gebied van CO₂-reductie in o.a. de transportsector zonder dat dit extra operationele aanpassingen vereist.

Wat is het verschil tussen HVO en fossiele diesel?
HVO is een pure koolwaterstof diesel met een vergelijkbare chemische samenstelling als fossiele diesel, dit in tegenstelling tot andere biobrandstoffen, zoals biodiesel (FAME). HVO bevat niet de meest schadelijke componenten van fossiele diesel (zoals aromaten) en is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen in plaats van ruwe olie. 

Kunnen filters verstopt raken door gebruik van HVO7?
Filterverstopping kan een aantal oorzaken hebben zoals het uitvlokken (stollen) van bio componenten bij lage temperatuur of bijvoorbeeld het ontstaan van micro-organisme door de aanwezigheid van water in de brandstof. HVO bevat geen FAME en trekt in pure vorm geen water aan, waardoor er minder kans is op verstopte filters.

Voldoet HVO7 aan de wintereigenschappen?
Ja, HVO7 voldoet aan de koude eigenschappen zoals gesteld in de NEN590.